Sluta Röka
 Börja Träna
      Nå din Idealvikt     

Allt fler anlitar en Personlig Tränare för att förbättra sin fysik och min förhoppning är att det skall bli precis lika vanligt att använda sig av en Mental Tränare för att förbättra sin mentala hälsa och sin prestationsförmåga.  
Mentalträning ger oss kontroll över våra tankar oavsett vilken situation vi befinner oss i och vi blir mer fokuserade i stunden. Den gör oss mentalt starkare och minskar vår rädsla inför tuffa uppgifter.
Teorin bakom den mentala träningen baseras delvis på principer som funnits i den asiatiska kulturen under tusentals år men också på modernare tankegångar från framförallt idrottspsykologin.

Arbetsområdet för Mental träning är oändligt. Målet är att oavsett tidigare erfarenheter och nuläge fokusera på att du skall må ännu bättre än vad du gör idag och prestera på ännu högre nivå oavsett yttre omständigheter. 

Coaching har definierats och kan definieras på många sätt.
Det handlar dock alltid om att inspirera en individ eller organisation att förändras på det sätt de själva vill. Det bygger på att sporra människor att utvecklas i önskad riktning och att vägleda dessa att tydliggöra sina mål och få insikt om vad som krävs för att nå dit.

 Det är det som är mitt jobb!

Min utgångspunkt är att vi alla har stora resurser, styrkor och möjligheter samt att vi kan må, fungera och prestera så mycket bättre när vi sätter detta i fokus.// Anna
 

Viktigt!
Du som har en psykiatrisk diagnos bör kontakta någon som innehar legitimation från Socialstyrelsen för hjälp. Därefter kan du jobba med och ta nytta av mental träning.

HAR DU FRISKVÅRDSBIDRAG?
Mental Träning är en av de friskvårdsförmåner som din arbetsgivare kan erbjuda dig skattefritt!
Se skatteverkets lista med exempel på skattefria förmåner. 

        Priser Mental Träning: 
1st tillfälle 850kr/ gång 
5st tillfällen 800kr/ gång
10st tillfällen 750kr/ gång

Jag vill att det skall kännas bra för oss båda därför kan tiden variera mellan 1-1,5 tim.

Jag arbetar utifrån dina behov och önskemål med ett grund upplägg för den Mentala Träningen där vi träffas under 4-5  månader ca 10 träffar.    
I priset ingår allt material för den Mentala Träningen.
         
              Pris Distanskurs:
       
350kr/ veckan, inkl. moms.
Kursen pågår under 10 veckor.

Jag skickar ut material och övningar för 5v i taget. 
Vi bestämmer en dag i veckan då du mailar över hur veckan har varit och hur det har gått för dig.  
I priset ingår allt material för den Mentala Träningen.