Mental Träning

Allt fler anlitar en Personlig Tränare för att förbättra sin fysik och min förhoppning är att det skall bli precis lika vanligt att använda sig av en Mental Tränare för att förbättra sin mentala hälsa och sin prestationsförmåga.  
Mentalträning ger oss kontroll över våra tankar oavsett vilken situation vi befinner oss i och vi blir mer fokuserade i stunden.
Den gör oss mentalt starkare och minskar vår rädsla inför tuffa uppgifter.
Teorin bakom den mentala träningen baseras delvis på principer som funnits i den asiatiska kulturen under tusentals år men också på modernare tankegångar från framförallt idrottspsykologin.

Arbetsområdet för Mental träning är oändligt. Målet är att oavsett tidigare erfarenheter och nuläge fokusera på att du skall må ännu bättre än vad du gör idag och prestera på ännu högre nivå oavsett yttre omständigheter. 

Likt Coaching handlar det om att inspirera en person eller organisation att förändras på det sätt de själva vill. Det bygger på att sporra människor att utvecklas i önskad riktning och att vägleda dessa att tydliggöra sina mål och få insikt om vad som krävs för att nå dit.

 Det är det som är mitt jobb!

Min utgångspunkt är att vi alla har stora resurser, styrkor och möjligheter samt att vi kan må, fungera och prestera så mycket bättre när vi sätter detta i fokus.// Anna

 

Viktigt!
Du som har en psykiatrisk diagnos bör kontakta någon som innehar legitimation från Socialstyrelsen för hjälp. Därefter kan du jobba med och ta nytta av mental träning.

HAR DU FRISKVÅRDSBIDRAG?
Mental Träning är en av de friskvårdsförmåner som din arbetsgivare kan erbjuda dig skattefritt!
Se skatteverkets lista med exempel på skattefria förmåner. 

     

Fritt samtal  

0:- 
30 min
---------------
1 Samtal 


Du känner att det är dags för en förändring men vet inte riktigt hur  du skall börja eller om coaching är något för dig!


_____________________

Samtalen sker via mobil, skyp eller så ses vi på mitt kontor i Majorna.

MENTAL GRUNDTRÄNING

    

Small
2995:- 

---------------

3 Samtal
- Vad vill du ?
- Vad behöver du!
- Hur tar du dig dit?  

Tillsammans  jobbar vi Målfokuserat utifrån ditt Nuläge och ditt Önskadeläge . 


+ MENTAL TRÄNING 

 

SJÄLVBILD & MÅLBILD

     

Medium
4995:- 

---------------
5 Samtal 

Samma grund som i det lilla paketet men här jobbar du mer med

Självkänsla

 Självförtroende  
Framgångsfaktorer
Stress & Nervositet 

+ MENTAL TRÄNING

 

MENTAL STYRKETRÄNING

     

Large
8995:-

----------------
10 Samtal 

Small+ Medium +Large
Här får du med dig ALLA delarna! 

Med detta paketet bygger du upp en stabil grund för din Mentala Hälsa!


+ MENTAL TRÄNING